Tx11 Flow

TX11 FLOW som er udviklet til at egne sig specielt til installation i områder som er plaget af de tiltagende tilbageløb i kloakken samt steder hvor risikoen for tilstopning i kloaksystemet er større end normalt. TX11 FLOW produceres i dimensionerne Ø100/110 samt Ø150/160 mm og er udstyret med et patenteret flydersystem som ved opstand eller tilstopning i kloakken automatisk åbner spjældene i rottespærren så længe opstanden/blokeringen varer ved. Herved sikres det at flowet i kloakken hele tiden har fri passage forbi rottespærren. Flyderen aktiveres når vandet i brønden stiger til 250mm, derved er der ikke risiko for at rotter kan passere imens da strækningen vil være under vand i perioden hvor spjældene er åbne.