Tx11 Flow

TX11 FLOW är utformat i synnerhet för att installeras i områden som plågas av ökade returflöden i avloppet samt platser där risken för igensättning av avloppssystemet är högre än normalt. TX11 FLOW tillverkas i dimensionerna Ø100/110 mm och Ø150/160 mm och är utrustat med ett patenterat flottörsystem som vid nivåstigning eller igensättning av avloppet automatiskt öppnar spjällen så länge som stigningen/blockering kvarstår. Detta säkerställer att flödet i avloppet ständigt har fri passage förbi råttstoppet. Flottören aktiveras när vattnet i brunnen stiger till 250 mm. Därigenom finns det ingen risk för att råttor kan passera så länge ledningen är under vatten under den period då spjällen är öppna.