Testcenter

Vi testar för närvarande igensättning av vårt råttstopp TX11 universal Ø100/110 i vårt testcenter. Råttstoppet testas med en vattenmängd på ca 4 liter per spolning och med ett fall i rörledningen på 12 ‰. Samtidigt leds stora mängder material genom systemet. Syftet är att orsaka en igensättning som vid efterföljande upprepade spolningar kommer att lösas upp igen. Det kan ibland vara spolningar som endast innehåller vatten eftersom testmaterialet kan fastna runt pumphuset.