Innovation är fördelaktigt tillämpad kunskap och kreativitet som öppnar för att upptäcka och inse det som inte ännu finns. Nordisk Innovation är ett innovativt företag som utvecklar och producerar produkter för det danska avloppssystemet, med fokus på området VA-godkända råttstopp och råttsäkring.

Att utveckla och producera produkter för installation i avloppssystemet är ett område som kräver att man är medveten om det ansvar som verksamheten tar på sig i samband med att man producerar konstruktioner som ska installeras i avloppssystemet.

I början av 2005 var vi klara med utvecklingen av vårt första råttstoppskoncept. Sedan testades råttstoppen i olika rens- och inspektionsbrunnar fram till november 2006. Råttstoppen skickades i december 2006 till Teknologisk Institut, Rørcentret i Taastrup, Danmark, där de testades och VA-godkändes i januari 2007 i ett uppställt avloppssystem med levande råttor.
Med över 10 års erfarenhet av utveckling och testning av råttstopp har vi i dag stor kunskap om hur man ska uppnå den mest optimala produkten, som garanterar hög driftsäkerhet, extra lång livslängd och en stoppeffekt mot råttor.

Med en produkt från Nordisk Innovation kan du vara säker på att kvalitet och funktion är alltid i topp och produktens driftsäkerhet kommer alltid att vara optimal.