Dimensionsmätare

Rörstorleken kan vara svår att se från 3–5 meters höjd, strumpinfodringens tjocklek kan variera, äldre betongavlopp kan vara föråldrade eller det kan sitta en muff i röret. Dessa saker kan bidra till att installationen av råttstoppet försvåras. Vi har därför utformat ett mätinstrument som mäter avståndet mellan toppen och botten av avloppsröret. Avståndet mellan topp och botten är mycket viktigt när man installerar ett råttstopp, eftersom spjällsystemets spelrum är avgörande för råttstoppets funktion. Före installation av råttstoppet mäts avståndet mellan toppen och botten med dimensionsmätaren. De uppmätta resultaten används för att hitta rätt råttstopp. För föråldrade avlopp kan det justerbara spjället i ett råttstopp från Nordisk Innovation justeras upp till 0,5 cm, vilket kan tillhandahålla den luft som krävs mellan botten och spjället för optimal drift. Genom att använda verktyget innan man installerar råttstoppet kan man spara in tid för VVS-montören, man får en mer exakt och enklare installation och det säkerställer korrekt mellanrum för spjällsystemet.

Dimensionsmätare

KS-16

Verktyg för kontroll av spjällens funktion vid montering av råttstopp från Nordisk Innovation. KS-16 monteras på montageröret, art.nr 154390801, och används efter monteringen av råttstoppet för att kontrollera att spjällen rör sig fritt.

KS-16

Orienteringsretning af rottespærrer fra Nordisk Innovation