Beträffande produkt PA6.

När du installerar PA6 råttstoppet i PVC-rör är det viktigt att inte spänna för hårt. Detta kommer att orsaka att PVC-röret deformeras och kan så småningom bidra till att stoppet inte kan spännas fast i röret (röret blir ovalt).

Vi har därför beslutat att vi hädanefter endast rekommenderar att PA6 används för betongrör.

TX11 UNIVERSAL

Serien med VA-godkända råttstopp/råttsäkringar TX11 tillverkas i dimensioner från Ø100 mm upp till Ø200 mm, och ovanstående dimensioner finns även för rör med strumpinfodringar. Råttstoppet är tillverkat av rostfritt betsat stål, AISI 316. Monteringen av råttstoppet är enkelt och kan göras från marken med en montagestång oavsett djup. Alla råttstopp har öppen botten, så att det inte uppstår några hinder i brunnens bottenränna. Råttstoppet är utrustat med avtagbara vändbara spjäll, så att det kan installeras både på inlopps- och utloppssidan ... Läs mer ...

DIMENSIONSMÄTARE

Rörstorleken kan vara svår att se från 3–5 meters höjd, strumpinfodringens tjocklek kan variera, äldre betongavlopp kan vara föråldrade eller det kan sitta en muff i röret. Dessa saker kan bidra till att installationen av råttstoppet försvåras. Vi har därför utformat ett mätinstrument som mäter avståndet mellan toppen och botten av avloppsrö ... Läs mer ...

Lite om råttor.

Varför är vi rädda för råttor?

 

Har man varit utsatt för råttangrepp finns det för närvarande tre kraftfulla verktyg som kan användas för att bekämpa råttor.

 

Råttor kan orsaka skador på dina vattenledningar!

 

Råttantalet har ökat under de senaste åren och orsakar skador för ett tresiffrigt miljonbelopp.

 

Läs mer här ...

Har du problem med ditt avlopp?

Har du problem med att din köksvask/ditt handfat inte fungerar? Eller kommer det kluckande ljud från avloppet?

Är det stopp i din golvbrunn, luktar golvbrunnen eller kommer det vatten upp ur avloppet?

Har du problem med fuktinträngning i din yttervägg? Eller kommer det uppdämt vatten från avloppet?

Har du problem med stopp i toaletten?

Klicka här för goda råd och orsaker till att ditt avlopp beter sig som det gör.