Tx11 Flow

TX11 FLOW er utformet for å være spesielt egnet for installasjon i områder som er plaget av den økende tilbakeslag i kloakken, og steder der faren for tilstopping i kloakksystemet er høyere enn normalt. TX11 FLOW produseres i dimensjonene Ø 100/110 og Ø 150/160 mm, og er utstyrt med et patentert flytesystem som ved oversvømmelse eller tilstopning i kloakken automatisk åpner spjeldene i rottesperren så lenge oversvømmelsen/blokkeringen varer. Dette sikrer at flyten i kloakken stadig har fri passasje forbi rottesperren. Flytedelen blir aktivert når vannet i brønnen stiger til 250 mm, og dermed er det ingen fare for rotter kan passere, fordi strekningen vil være under vann mens spjeldene er åpne.