Innovasjon er godt anvendt kunnskap og kreativitet som åpner for å oppdage og realisere det som ikke ennå finnes. Nordisk Innovation er et innovativt selskap som utvikler og produserer elementer til det danske avløpssystemet, med vekt på VA-godkjente rottesperrer og rottesikringer.

Å utvikle og produsere produkter for installasjon i kloakksystemet er et område som krever at man er klar over ansvaret man tar på seg.

I starten av 2005 var vi ferdig med utviklingen av vårt første konsept for rottesperrer. Deretter ble rottesperrene testet i diverse rense- og inspeskjonsbrønder frem til november 2006. Rottesperrene ble i desember 2006 sendt til Teknologisk Institut, Rørcentret i Taastrup i Danmark, der de ble testet og VA-godkjent i januar 2007 i oppsatt avløpssystem med levende rotter.
Med over 10 års erfaring i utvikling og testing av rottesperrer har vi i dag stor kunnskap om hvordan man oppnår det mest optimale produktet, som sikrer høy driftssikkerhet, ekstra lang levetid og sperreeffekt mot rotter.

Med et produkt fra Nordisk Innovation kan du være trygg på at kvalitet og funksjon alltid står i hovedsetet, og at produktets driftssikkerhet alltid vil være optimal.