Hvem kan montere rottesperrer i Danmark ?

I endringskunngjøringen om bekjempelse av rotter, som trådte i kraft 12. juni 2013 stilles det nye krav til hvem som kan montere rottesperre i Danmark.

 

I kunngjøringen heter det: «Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3.»

 

Den enkelte huseier kan altså ikke selv kjøpe og montere en rottesperre selv.

 

Vi vil fra Nordisk Innovation samtidig gjøre oppmerksom på at det er stor risiko for tilstopping ved feilmontering, og dette vil kunne gi kostnader til spyling m.m. hvis det ikke overholdes. Det er viktig at det er folk med riktig utdannelse som foretar montering, ettersyn og vedlikehold av rottesperren, siden det er deres faglige skjønn som avgjør om rottesperren er egnet for montering i hvert enkelt tilfelle, ut fra dimensjon, hvilket fall det er i kloakken, og hvor stor flyt det er i kloakksystemet.

 

Vi vil derfor oppfordre til at du ved montering og ettersyn av rottesperre alltid tar kontakt med din lokale rørlegger, slik at håndteringen av rottesperren skjer på korrekt vis.