Toilet

Toilet trækker ikke / er stoppet
Når et toilet trækker langsomt eller er helt stoppet kan det skyldes to ting. Enten en forstoppelse i toilettes vandlås eller en forstoppelse i det øvrige kloaknet enten inde i boligen, eller i det offentlige system. Når det drejer sig om en forstoppelse i toilettes vandlås, er man som regel klar over dette fra start, da det ofte sker ved at der er kommet for meget papir eller fremmedlegemer i toilettet, hvorefter man har trukket op og indholdet herefter ikke forsvinder. Man kan i denne situation prøve at løse forstoppelsen med en svupper, men husk at når du bruger en svupper, er det undertrykket som har effekt, det vil sige at du trykker svupperen langsomt ned og trækker den derefter hurtigt op igen. Trykker man for hurtigt nedad med svupperen,  risikere man blot at komprimere forstoppelsen endnu hårde sammen, og derved vil få endnu svære ved af fjerne forstoppelsen. Hvis virkningen med svupperen har lidt eller ingen effekt, kan det være en fordel at komme en grydefuld kogende vand i kummen og lade dette virke i et par minutter, hvorefter man prøver med svupperen igen.

 

Hvis forstoppelsen ikke findes i toilettes vandlås, er man nødt til af kontrollere om forstoppelsen sidder i ens egen bolig eller om det er fejl i det offentlige kloaksystem.

 

Vandforbrug ved skyld
I mange husstande har man en tendens til at mindske vandforbruget så meget som muligt, og ja det er jo væsentlig i dag at spare på vandet. Mange opfindsomheder er brugt for at reducere vandforbruget såsom at ligge muresten med videre ned i toilettes vandbeholder. Faktum er blot, at vil man have sin kloak til at fungere så optimal som muligt, skal man undlade at benytte skyl under min. 6 liter vand pr. skyl. Skyllet fra toiletterne er som oftest det største skyl man får i sit kloaksystem og er derved det skyl som mest effektivt renholder rørene fra boligen og ud i spildevandsbrønden.