Køkken- og håndvask

Hvis afløbet ikke trækker kan dette skyldes følgende fejl:

 

1. Vandlås under vasken er stoppet
Vandlåsen under køkkenvasken består oftest af en såkaldt s-vandlås. Vandlåsens egenskab er at forhindre at afløbet fra køkkenvasken ikke lugter. I vandlåsen er det som oftest her man kan finde årsagen til at køkkenvasken stopper da der i vandlåsen kan opsamles div. madrester og lign. som skylles ud i afløbet.
Inden adskillelse af vandlåsen skal vasken tømmes for vand. Det er hensigtmæssigt at have et fad eller lign. parat som kan placeres under rørene for opsamling af evt. vand og andet. Sørg for at få rengjort rørene grundigt i et fedtopløsende middel så rørene indvendig er helt fri for belægning. Det er specielt vigtigt at alle pakninger er hele og uden revner i siden eller på overfladen. Inden rørene monteres kan det være nyttigt af smøre pakningerne eventuelt med lidt opvaskemiddel.

 

2. Forstoppelse i øvrige dele af boligens kloaksystem
Er fejlen ikke i vandlåsen kan det anbefales af afprøve de øvrige afløb i boligen igen. Skyldes fejlen selve kloakledningen, er det oftest det afløb som sidder nærmest, som opstemmes først, og inden for kort tid fyldes de øvrige rør.

Prøv at lade vandet løbe under opsyn i det lavest siddende afløb, f.eks et gulvafløb. Bliver afløbet ved med at trække, findes problemet inde i boligen og ikke ude i det offentlige kloaksystem. 
Afprøv de øvrige afløb på samme måde og konstater om de virker som de skal.
Vedbliver problemet med kun at omhandle køkkenvasken, kan man prøve at rense afløbet med et rensebånd, som kan købes i de fleste byggemarkeder og lignende. Her er det lettest at adskille vandlåsen igen og rense rørene her fra. Men husk at dette kun udsætter problemet, da man ikke kan rengøre et rør indvendig med et rensebånd, men kun kan skabe hul igennem. Det anbefales at man tager kontakt til en autoriserede kloakmester for en nærmere undersøgelse af rørets tilstand.

 

3. Fejl på det offentlige kloaknet.
Hvis de øvrige afløb stopper til under vandtesten, skal man finde sin rensebrønd for spildevandsledningen udenfor boligen, og fjerne låget. Konstatér herefter om der står vand i bundløbet i brønden eller ej. Hvis der står vand i brønden findes forstoppelsen fra brønden og ud mod den offentlige kloak. Kontakt da den tekniske forvaltning hos kommunen.

 

Afløb lugter
I tilfælde hvor et afløb fra en køkkenvask eller håndvask begynder at lugte af kloak, kan det næsten kun skyldes at vandlåsen ikke virker. Enten er vandlåsen stoppet  eller vandlåsen er tømt for vand.

Hvis vandlåsen er tømt for vand har lugten fra kloakken fri adgang og vil brede sig fra afløbet i vasken. Prøv at hælde vand i afløbet, og se om dette afhjælper problemet med lugten. Er der tale om en vandlås som meget sjældent er i brug, kan det anbefales, efter påfyldning af vand, at hælde en smule madolie deri, da dette hindre vandet i at fordampe.

 

Afløb trækker langsomt
Når afløbet i køkkenvask/håndvask trækker langsommere end det plejer, skyldtes det som oftest dannelse af tilstopning i vandlåsen eller tildannelses af aflejringer i rørene. 

Man kan prøve at afhjælpe situationen med kogende vand, hvor man efterfølgende benytter en svupper. Når man benytter en svupper skal man sætte svupperen ned over afløbet i vasken og herefter åbne for vandet og lade vasken blive halvt fyldt med varm vand. Let en smule på den ene side af svupperen og lad lidt af vandet løbe ned i afløbet. Tryk nu langsomt svupperen ned og hurtigt op igen. Man skal huske at med en svupper er det undertrykket som skaber hul i forstoppelsen. 
Kan man ikke få fjernet forstoppelsen med svupperen, kan man i nogle situationer bruge kaustisk soda. Man skal da følge anvisningen på flasken og være opmærksom på at når man blander kaustisk soda og vand, skal kaustisk soda altid hældes i vandet, og aldrig i omvendt rækkefølge. Da kaustisk soda i kontakt med vand reagere ved at starte en varmeproces, anbefales det at bruge koldt vand.

 

Kluk lyde og bobler fra afløb
Når vandet forsvinder langsomt, kan man  høre klukkende lyde eller der kan forekomme luftbobler f.eks i toilettet. Dette skyldes sandsynligvis manglende udluftning på kloaksystemet, tildannelse af aflejringer i rørene, eller det kan være tegn på forstoppelse i systemet.

På visse kloaksystemer i boliger er der fra start monteret udluftning på systemet. Dette afhænger af hvor mange afløb, hvor lang afstanden fra afløb til den udvendige rense- og inspektionsbrønd er samt hvor mange etager boligen er på.

Er kluk lydene kommet pludseligt kan det tyde på en tilstoppet udluftning.
Dette kan i visse tilfælde skyldes en rotterede. Se i afsnittet om rottebekæmpelse.

Er der udluftning fra kloakken skal denne være vist på huset kloaktegning. Hvis man ikke er i besiddelse af en sådan kloaktegning, kan denne rekvireres hos teknisk forvaltning ved din kommune. Har du ikke udluftning bør du efterse om din rense og inspektionsbrønd er blevet tildækket så denne er blevet mere eller mindre lufttæt omkring dækslet.

Er der tale om forstoppelse kan dette skyldes flere ting. Hvis der har været tale om en længerevarende proces hvor problemet har været tiltagende over en længere periode, kan der være tale om indtrængende rødder fra træer eller buske som er placeret tæt op af den udvendige kloakledning.

Tildannelsen af aflejringer i rørene kan med tiden også forsage at der tilkommer for lidt luft til rørene. Det tilrådes at konsultere din lokale kloakmester og evt. få fortaget et kameraundersøgelse af dit kloaksystem.

Kameraundersøgelse er en værdifuld undersøgelse som kan spare mange penge med tiden. Som ved så mange andre ting er det også gældende med kloaksystemer, at jo hurtigere man får repareret brud, slidtage og lignende, jo billigere bliver regningen.  En kameraundersøgelse er den mest sikre måde at få belyst tilstanden af sit kloaksystem, så man i tide kan sætte ind med den rette reparation.