Kælder

Fugtgennemtrængning i ydervæg
Kælder er en vidunderlig ting at have i sin bolig. Den giver masser af plads til ekstra aktivitet og meget andet. Men den kan også give anledning til mange problemer hvis den fra start af ikke er sikret ordentlig imod forskellige effekter, som kan forvolde alvorlige skader på kælderen og selve huset.

 

Mange huse er blevet bygget i en tid hvor effekter såsom grundvandsstanden, vore dages kraftige regnskyl m.v. ikke forårsagede de store problemer, men hvor disse i dag kan være til stor gene for boligejere med kælder.

 

Når et byggeri med kælder sættes i gang, er det vigtigt at byggefirmaet har den rigtige erfaring i opbygning af konstruktionen af en kælder. En ting er at få arkitekttegninger og beregninger, en anden er at få efterlevet og udført alle kravene korrekt i praksis. Tegninger og beregninger på papir er taknemmelige, men ikke altid nemme opgaver at udføre i praksis. Man kan sammenligne en kælder med en swimmingpool, fylder man den op med vand må det ikke kunne sive ud nogen steder. For kælderen er det bare omvendt, der må det ikke kunne sive ind nogen steder. Det drejer sig derfor om at gøre kælderen 100 % vandtæt for udefrakommende vand og fugt.

 

De ydre vægge i en kælderkonstruktion kan være opbygget på mange forskellige konstruktionsmetoder. De kan være støbt i beton, være opbygget i fundablokke som efterfølgende fyldes med beton, eller de kan være opmuret i legablokke. For alle konstruktioner gælder det at ydervæggene efterfølgende skal behandles på ydersiden, for at sikre sig at denne er 100 % tæt imod vand- og fugtgennemtrækning.

 

Denne sikring kan foretages på mange måder. Som oftest bliver ydervæggene behandlet med tjære hvorefter der kommes isolering på ydersiden af væggen, som herefter beklædes med en membran. Membranen fæstnes og tætnes i toppen ind imod soklen. Imod membranen, under kældergulvsniveau, lægges et dræn som herefter bortleder udsivende grundvand og overfladevand m.m., hen i en sandfangsbrønd, som herefter leder indholdet videre ud i det offentlige kloaksystem.

 

Mange ældre huse har ikke denne membran, og mange har heller ikke dræn eller isolering. Alligevel har disse huse fungeret fint i rigtigt mange år. Men efterhånden som vores regnskyl er blevet kraftigere og kraftigere igennem de sidste årtier, begynder problemerne at vise sig i form af fugtskader, indtrængende vand i kældrene osv. Disse skader kan være et større problem at løse, da der her vil være tale om en mere gennemgribende renovering af kælderens ydervægge.

 

Det vil her være nødvendigt at konstatere hvilken opbygning ydervæggene oprindeligt består af. Er ydervæggene blevet beklædt med tjære? Har ydervæggene fået monteret isolering og membran? Er der udlagt dræn omkring kælderen og virker dette dræn osv.

 

Er man bevidst om, at der er udlagt dræn omkring kælderen, skal man altid sørge for at sandfangsbrønden og drænet virker optimalt. Sørg altid for at sandfangsbrønden tømmes for opsamlet affald så der er fri passage. Ofte skyldes gennemtrængning af fugt, en blokeret drænledning som blot skal spules og vedligeholdes.

 

I tilfælde hvor man oplever indtrængende vand eller fugt i sin kælder, og beslutter sig for at gøre noget ved problemet, er det en dårlig ide at forsøge sig med lappeløsninger. At få de rigtige fagfolk til at opbygge den rigtige konstruktion én gang for alle, vil altid være økonomisk billigere end at skulle lave ti lappeløsninger over de næste 10-15 år. Samtidig vil man med den rigtige løsning opnå en væsentlig årlig besparelse på varmeregningen, samt en betydelig værdistigning på sin bolig. Når du indhenter tilbud på kloak arbejdet, vil det være fornuftigt at vælge en autoriseret kloakmester, da din kommune efterfølgende skal have besked angående kloakarbejdet, og her vil kontrollere kloakmesterens autorisation og om denne er i orden. Dette er et krav hos kommunen for at kloakarbejde kan godkendes.

 

Opstemmende vand fra afløb
Når der forekommer opstemmende vand fra et gulvafløb eller andet, kan problemet  skyldes fejl i det offentlige kloaknet. Problemet kan også skyldes kraftigt regnskyl eller oversvømmelser. I disse tilfælde kan der blive for stort tryk på det offentlige system, hvorved spillevandet bliver trykket retur og derved risikere at blive presset tilbage og ind i boligens kælder.

 

I disse tilfælde er det meget vigtigt at kende reglerne for hvem som står med ansvaret og hvad man har ansvaret for! Det offentlige kloakforsyning har ansvaret for et effektiv og fungerende offentlig kloaksystem, for afledning af spildevand fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde.

 

Det vil med andre ord sige, at har man kælder i sin bolig og har man i denne installeret afløb, f. eks toilet, gulvafløb eller andet, er det ens eget ansvar at sikre sin kælder mod tilbageløb fra det offentlige system. Et problem som opstemmende vand i gulvafløb eller toilet i kælderen, er nemmere at løse end de fleste tror. En simpel installation af en højvandslukker kan klare dette problem.

 

Forsøg ikke selv med installationen men lad din lokale kloakmester stå for denne så du har garanti for at installationen er udført korrekt. Installationen af en højvandslukker skal installeres af en person som er autoriseret kloakmester.

 

Højvandslukkeren kan placeres flere steder men bliver hovedsageligt placeret i boligens spildevandsbrønd.