Gulvafløb

Hvis et gulvafløb er stoppet vil det mest sandsynligt være vandlåsen som er tilstoppet og derved forhindre vandet i at løbe ud i kloakken.

Vandlåse til gulvafløb findes i mange variationer, afhængig af hvilket gulvafløb som er monteret. Når man fjerner risten på gulvafløbet, enten med en tang eller skruetrækker, vil man kunne trække vandlåsen op med en tang. På nogle vandlåse sidder der skruer rundt på oversiden af vandlåsen. Disse skruer skal løsnes før vandlåsen kan trækkes op. Nogle vandlåse, f.eks fra Nordisk Wavin, kan efter afmontering fra gulvafløbet, skilles ad i to dele hvorefter rengøringen bliver lettere at udføre.

Når vandlåsen rengøres, skal man være omhyggelig med af få fjernet alle belægninger som er blevet tildannet på overfladerne på vandlåsen, både indvendig og udvendig, da det er på disse belægninger at skidt og fedtaflejringer først får fat. Der findes gulvafløb hvor vandlåsen ikke sidder monteret i selve gulvafløbet. Ved disse gulvafløb vil der under selve gulvafløbet på kloakledningen være monteret en såkaldt p-vandlås eller s-vandlås.

Ved disse former for vandlåse vil det meget sjældent være på grund af vandlåsen at der er opstået en forstoppelse.

Man kan prøve med et rensebånd ned igennem gulvafløbet og se om man kan mærke forstoppelsen, men ved disse gulvafløb vil det som oftest være en forstoppelse på selve kloakledningen som er årsag til forstoppelsen, og for det meste vil man ret hurtig opdage at de øvrige afløb i boligen også stopper til. Det vil her være nødvendig at kontakte sin lokale kloakmester og eventuelt få spulet sine kloakker rene.

 

Gulvafløb lugter
Når et gulvafløb afgiver kloaklugt, skyldes dette at vandlåsen er tømt for vand. Dette sker ofte hvis et gulvafløb sjældent er i brug. Som regel vil dette være et gulvafløb i et bryggers, teknik rum eller lignende. Prøv at efterfylde med vand og kom evt. lidt madolie i efter at du har genfyldt vandlåsen med vand. Madolien lægger sig som en hinde på vandet som efterfølgende ikke fordamper så let.

Fejlen kan også skyldes, at vandlåsen ikke slutter tæt. På alle vandlåse sidder der en gummimembran på ydersiden af vandlåsen, som danner tæthed ud mod røret som det monteres i. Hvis denne gummimembran mangler, er mørnet eller beskadiget på anden vis, vil den ikke længere kunne danne tæthed og kloakluften kan her sive ud i rummet. Kontrollér om gummiringen er i orden og smør den med et glidemiddel inden montagen. Vær opmærksom på at der på nogle vandlåse sidder skruer på oversiden som er beregnet til, efter monteringen, at udvide gummiringen for at få denne til at slutte helt tæt.

 

Opstemmende vand fra afløb
Vedrørende kælder se: KÆLDER: Opstemmende vand fra afløb.

Når der forekommer opstemmende vand fra et gulvafløb eller andet, er man i en situation hvor problemet som oftest skyldes fejl i det offentlige kloaknet. Problemet kan også skyldes kraftig regnskyl eller oversvømmelser. I disse tilfælde kan der blive for stor tryk på det offentlige system, hvorved spillevandet bliver trykket retur og derved risikere at blive presset tilbage og ind i boligen.

I disse tilfælde er det meget vigtigt at kende reglerne for hvem som står med ansvaret og hvad man har ansvaret for! Det offentlige kloakforsyning har ansvaret for et effektiv og fungerende offentlig kloaksystem, for afledning af spildevand fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde.

Hvis man i sin bolig har opstemmende vand fra et afløb over kælderhøjde og dette ikke skyldes forstoppelse i boligens eget kloaksystem, skal man straks kontakte teknisk forvaltning i sin kommune.