Flere afløb stopper samtidig

Kloakledningerne kommer som oftes ind i boligen via fundamentet, og kan komme ind op til flere steder. Hvis du har en kloakplan over din bolig vil det fremgå af denne. Hvis du ikke har en, kan denne rekvireres hos tekniske forvaltning i din kommune.Det vil altid være gavnligt at kende forløbet af kloaksystemet i sin bolig, i situationer hvor man får problemer med afløbene, da man herved får kendskab til hvilke afløb der er forbundet til hinanden. Denne viden kan bruges til hurtigt at lokalisere hvor i boligen et problem er opstået, og hvilke afløb der kan blive påvirket af dem.

 

Når flere afløb tilstoppes samtidig, er det oftest udenfor boligen at problemet er opstået. Du skal her fjerne dækslet på din spildevandsbrønd og tjekke om denne er fyldt med vand i bundløbet. Er dette tilfældet, og står din spildevandsbrønd mindre end eller max 2 meter fra skel, er det i det offentlige spildevandssystem fejlen hører under, og du skal her kontakte teknisk forvaltning med henblik på at få fjernet forstoppelsen.