Problemer med rotter? så må du hellere tjekke din forsikring.

Antallet af rotteskader stiger i disse år voldsomt på grund af den eksplosive vækst i bestanden af rotter. Rotterne florerer overalt og laver skader for et 3 cifret millionbeløb om året.  Især i kloaksystemet anretter de voldsomme skader i deres søgen på føde og redepladser. Det kommer altid som en overraskelse for folk når de har haft besøg af rotter og efterfølgende får konstateret de omfangsrige skader som de har forvoldt på deres kloaksystem samt deres bolig. Og det er i denne sammenhæng at man som oftest fortryder at man ikke tænkte sig om to gange dengang man tegnede sine forsikringer. 

Mange springer nemlig let og elegant over afsnittet; udvidet rørskade-forsikring. Nogle er flyttet ind i et nybygget hus og tænker, at rørene jo helt nye så det er da ikke nødvendigt endnu, mens andre simpelthen tager chancen og tænker at det sker ikke for os.


Men i nogle tilfælde gør det og det bliver oftere og oftere. Selv om man har helt nye kloakrør ved sin bolig er dette ikke en forsikring mod skader fra rotter. En rotte kan gnave sig igennem et helt nyt PVC-kloakrør på under 20 minutter så dette er ingen sikring, kun hvis der er tale om stålrør, så har rotten ingen mulighed for at anrette skade.

 

Der findes mange foranstaltninger til sikring imod rotteangreb, det være sig rottefælder, klapfælder, giftkasser m.m. men den bedste sikring er og bliver en udvidet rørskade-forsikring. Har man den er man altid sikret mod de økonomiske udgifter i forbindelse med rotteskader som sagtens kan beløbe sig til et sted mellem 50-100.000,- kr. 


Herefter kan man så beslutte sig for om man vil gøre yderlige tiltag for at sikre sig imod rotteskader. 

Man kan med fordel monterer en VA-godkendt rottespærre i sin inspektionsbrønd. Rottespærren fra Nordisk Innovation er meget simpel at installere og installationen i en brønd kan i de fleste tilfælde gøres på under ti minutter, selv i brønde med en dybde på 2-3 meter. 


Rottespærren er udstyret med et dobbeltklap system som bevirker at klapperne kun åbner i én retning og låser i den modsatte, det vil sige at affaldet fra boligen har fri passage samtidig med at rotterne ikke kan passere gennem rottespærren og ind imod boligens kloaksystem. Med disse to tiltag har man gjort hvad man kan for at sikre sig imod rotter i kloaksystemet. Nu mangler kun det over jord-niveau.

 

Her er der nogle simple men effektive råd som er nemme at følge: Undgå altid at have madrester liggende på jorden. Det kan være en skraldepose stående på jorden, nedfaldne frugter og lignende.

 

Sørg samtidig for at al fodring af fugle forgår i fuglehus eller dertil egnet fuglebræt i stedet for på græsplæner eller gangarealer, da rotterne elsker disse steder. Snak gerne med din naboer om dette da en rotte sagtens kan bo hos dig og samtidig have et fast spisested i op til 60-80 meters afstand.