Lidt om rotter

Rotten er den mest frygtede gnaver i det danske samfund. Den kan lave betydelig skade på dets omgivelser, såvel inde i boligen som udenfor. Rotten kan beskadige el-installationer, It, telefon, gulve, isolering, gnave sig igennem både betonrør samt plastrør, alt som er blødere end marmor. Men det som gør at vi direkte frygter rotten, er at de via deres urin kan overføre adskillige sygdomme til os mennesker samt vores husdyr. Salmonella, leverbetændelse samt den frygtede Leptospirose herunder Weils syge, er blandt disse sygdomme og er alle sygdomme som skal tages meget alvorlige og kan i mange tilfælde have et tragisk udfald.

 

Leptospirose herunder Weils syge forårsages af en bakteriel infektion. Mennesker smittes hovedsageligt via urin fra inficerede dyr. De dyr som har den største betydning for smitten over for mennesker er rotten. Symptomerne ved leptospirose er oftest feber, hovedpine, kulderystelser, der kan have meningitis lignende karakter og evt. kvalme og opkast. Weils syge er den mest alvorlige type af leptospirose og har en dødelighed på 5-15%. Rotter udskiller bakterierne gennem urin, og kommer man i berøring med noget, som en rotte har strintet på, er risikoen for smittet stor. Derfor er det meget vigtigt at kontrollere om der er, eller har været rotter i områder hvor man opbevarer madvarer eller dyrefoder såsom hundemad, kattemad eller lignende.

 

Måden som vi kommer i kontakt med rotten sker oftest gennem vores kloaksystem, og derfor er det sjældent at vi opdager det før skaden er sket. Ofte pådrager man sig en smitte uden overhovedet at være klar over at der har været en rotte på spil. Det er jo en kendt sag at som boligejer er det altid det man kan se som drager ens omsorg. Er en tagsten blæst af i stormen skal vi nok sørge for af få repareret taget igen, ligesom vi sørger for at få malet og vedligeholdt vores vinduer og repareret plæneklipperen så vi kan holde vores græsplæne pæn og flot. Det de fleste husejere ikke tænker over, er at som husejer ejer man også det der ligger under jorden. Der er ingen tvivl om at hvis kloaksystemet til boligen var synlig så vi kunne se det, skulle vi nok sørge for at vedligeholde det. Men det gør det ikke. Det ligger under jorden. Mange ærgelser har kunnet være undgået for husejere hvis de havde ofret lidt mere opmærksomhed på deres kloak i tide og sørget for bare en almindelig vedligeholdelse af boligens kloaknet. For omkring 5000,- kr. kan man få fortaget en kameraundersøgelse med en total analyse af boligens kloaksystem, samt få installeret en VA-godkendt rottespærre i systemet. Herved har man sikret sit hus både mod grimme uforudsete udgifter i form at unødvendige reparationsudgifter i kloaksystemet, og sikret sin bolig mod nye og fremtidige rotteangreb.