HVILKE SKADER FORVOLDER ROTTER?

Når vi ser bort fra diverse alvorlige sygdomme, findes der utallige skader som kan tilskrives tilstedeværelsen af rotter. I milde vintre og inde under bygninger, kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit kan en hunrotte føde omkring fem gange om året med 4-12 unger i hvert kuld. Dette i sig selv gør at rotter altid er aktive og konstant er på jagt efter føde og nye velegnede redepladser. Rotter lever oftest ude i hovedkloakken, men vil altid søge mod boligers afløb, da det er her de nemmest finder føde fra afløb og lignende. I en bolig er der også ofte uafproppede afløb som ikke mere er i drift og som er ganske perfekt som redeplads for rotten, dejlig lun og tæt på aftensmaden. Ligeledes kan steder med afløb som sjældent eller aldrig bliver brugt være et yndet opholdssted for rotten. Det kan f.eks være kloakledningen fra et gulvafløb i et bryggers som er placeret under et skab og derfor aldrig er i brug. Når rotterne opholder sig her er det at problemerne begynder at opstå.


En rotte er nysgerrig, og finder altid det som ligger bagved, mest interessant og når en rotte har sat sig for at komme igennem en forhindring, kommer den det med mindre forhindringen er hård som marmor. Det største problem opstår når rotten gnaver sig ud gennem kloakrøret under boligen og her begynder at lave gange og redepladser. Under boligens betongulve ligger der isolering og under isoleringen ligger der et sandlag som er komprimeret så det kan bære vægten fra huset. I sandet ligger de forskellige vandrør som fører vandet frem til alle vores installationer i boligen hvor vi får vores vand fra. Rotten er afhængig af at få vand flere gange dagligt og vil, hvis den kommer i nærheden af sådan et vandrør, gnave hul så den har adgang til vandet. Disse installationer er konstant under tryk og man kan sagtens forestille sig hvilken konsekvens sådan en skade på sigt kan medføre. Isolering, betongulv, varmerør i gulvet er heller ikke noget problem for rotten at påføre skade og kan sagtens ad denne vej få adgang til selve boligen. Et af de største problemer er når en rotte opholder sig og dør inde under en bolig. Det kan f.eks være på grund af alderdom, rottegift eller anden årsag. Derefter vil der brede sig en lugt som kan være en meget alvorlig og ubehagelig gene som er næsten umuligt at slippe af med igen.


At skulle udbedre skader efter rotteangreb vil altid være et større indgreb at skulle i gang med. Der vil være tale om en større opgravning, tit og ofte optagning og omlægning af flisearealer. Der kan være tale om reparationer inde under huset m.v. En reparation af denne art kan nemt løbe op i et 5-6 cifret beløb. Sådanne skader skal man være opmærksom på at det kun er hvis man har en dækning på skjulte rør at man kan gøre sig forhåbninger om at ens forsikringsselskab vil yde dækning for en reparation, og selv med forsikring for skjulte rør, vil det så godt som aldrig være det hele som bliver betalt af forsikringen. Her spilder det ind hvor gammel kloaksystemet er, hvilken stand systemet var i, samt hvilket skader der er blevet forvoldt.


Husk på at det ifølge loven til enhver tid er boligejerens pligt og ansvar at vedligeholde boligens eget kloaksystem og sikre sig at rotter ikke har mulighed eller fri adgang til boligens kloaksystem.