Artikel fra maskinteknik - 09.09.11 | 11:00 Af Kim Ebbesen

 

Nordisk Innovation oplever stor succes med deres rottespærre både i Danmark og på eksportmarkederne

Debatten om rottespærrer er på ingen måde et afsluttet kapitel. Nogle interessenter kan ikke se formålet med funktionen, mens andre ikke kan se en fremtid med en velfungerende kloaksystem uden rottespærrer installeret.

 

I den sidste kategori finder man firmaet Nordisk Innovation ApS, og det er der en logisk årsag til. Det danske firma udvikler, producerer og forhandler sin egen rottespærre, der har fået navnet TX11.

 

Deres patenterede og VA-godkendte produkt har de seneste år opnået stor succes i ind- og udland. Erfaringerne viser, at opfindelsen effektivt stopper for plagen af rotter i kloakrør, og samtidig sikrer den, at gennemstrømningen ikke påvirkes. Heller ikke i forbindelse med storte vandtryk, som forekommer i forbindelse med skybrud. Spærren, der blev introduceret for blot fem år siden, er blevet meget populær, både i nybyggeri og som eftermonteret rottebeskyttelse.

 

Mindre mad regulerer bestanden
- Det er efterhånden ved at bliver standard, at man bygger en rottespærre, når man bygger nyt hus og lægger kloaker. Rotteproblemet har været voldsomt stigende de seneste år, og med de seneste kraftige regnskyl er det blevet meget tydeligt, hvor mange rotter vi rent faktisk har i Danmark. Samtidig er det blevet tydeligt, hvor dårlige vores kloaksystemer er til at holde rotterne tilbage, når de vil op og søge føde eller søger væk fra vandet, siger Flemming Lykke Sørensen, der er daglig leder af Nordisk Innovation ApS.

 

Hvor nogle modeller sigter efter at gøre skade på rotterne i kloaksystemet, så bygger Nordisk Innovations system på udelukkelse. Rottespærren monteres direkte i kloakrørene og forhindrer adgangen fra hovedledningen til grenrørerne. Spærren skubbes ind i grenrøret og ved hjælp af en lang montagestang drejes et gevind, som trykker yderkappen ud mod rørets inderside.

 

- Vi kan lige så godt glemme filosofien om at ordne rotteproblemet ved at slå dem ihjel. Man kan ikke udrydde rotter på den måde. Det vi kan gøre er, at holde dem væk og derved mindske problemet. Sagen er, at når de først kommer op til overfladen og finder mad, så vil de formere sig med en utrolig hastighed, men hvis de holdes væk fra mad, så vil bestanden helt naturligt blive reguleret, og det kan vores rottespærre effektivt hjælpe med, siger Flemming Lykke Sørensen.

 

Den takkede kant på pladerne skal medvirke til at rotterne opgiver deres forsøg på at passere. Test har påvist, at takkerne ikke ophober materiale.

 

Flere prototyper
Han har selv 25 års erfaring med udførelse af kloakering, men han skiftede job, da hans ryg sagde stop. Sammen med sin kone, som ejer firmaet, og sin bror der er maskiningeniør, udviklede trekløveret en rottespærre. De første tre modeller blev kasseret af Rørcentret på Teknologisk Institut, da rotter i test fortsat evnede at passere.

 

Det endte dog i 2006 med en model, der bestod testforløbet, og det er den, hvis succes nu kan aflæses. Den er for et par måneder siden kommet i en ny udgave. Rottespærren indeholder to klapper, som nu er ophængt uafhængigt af hinanden. De to klapper tillader fri passage af boligens spildevand, men forsøger rotten at trænge igennem ind i boligens kloaksystem, stoppes rotten effektivt af de to klapper. Systemet er udført i syrefast, rustfrit stål.

 

- Det kræver et velfungerende rørsystem, før vores rottespærre har optimal virkning. Det nytter ikke noget at spærre adgangen via røret, hvis det er gennemhullet, så rotter blot kan bevæge sig på ydersiden af røret. Derfor anbefaler vi kunderne at få udført en årlig inspektion af installationen af en kloakmester, siger Flemming Lykke Sørensen.

 

Ind og ud på få minutter
I DK står vvs grossisterne samt byggemarkeder for forhandlingen af produkterne fra Nordisk Innovation. Kundegruppen hedder vvs-branchen, skadedyrsbekæmpere og private kunder. Rottespærren findes i 34 dimensioner, hvor der også er specialmodeller, som passer til kloakrør, hvor der er udført strømpeforing. Flemming Lykke Sørensen understreger, at monteringen skal ske af en autoriseret kloakmester.