Vem får installera råttstopp i Danmark?

I ändringsförordningen om råttbekämpning som trädde i kraft den 12 juni 2013 ställdes nya krav om vem som får montera råttstopp.

 

I tillkännagivandet står följande: ”Personer anställda i företag som är auktoriserade som VVS-montörer och som är utbildade VVS-montörer, anläggningskonstruktörer eller rörläggare, ska för att sätta upp råttstopp, se § 20, stycke 1, punkt 3, senast den 31 december 2013 har fått ett intyg om genomgången kurs på råttornas beteende och biologi m.m. i samband med uppsättning av råttstopp, se § 20, stycke 3.”

 

Enskilda husägare får därför inte själva införskaffa ett råttstopp för att därefter försöka montera detta.

 

Vi vill, från Nordisk Innovations sida, också påpeka att det är förenat med hög risk för igensättning av avloppssystemet och därmed förknippat med kostnader för spolning m.m. om detta inte följs. Det är viktigt att det är personer med rätt utbildning som utför montering, inspektion och underhåll av råttstoppet, eftersom det är deras yrkesmässiga bedömning som avgör om råttstoppet är lämpligt att montera i varje enskilt fall, utifrån dimension, vilket fall avloppet har och hur mycket flöde som förekommer i avloppssystemet.

 

Vi rekommenderar därför att man kontaktar sin lokala VVS-montör vid montering och inspektion av råttstopp, och därigenom får företaget en korrekt hantering av råttstoppet.