Rottebekæmpelse

 

1. Rottefælder:
En rottefælde er effektiv hvis problemet kun omhandler en enkelt rotte eller to. Rottefælden benyttes når der er synlige tegn på rotter, det vil sige nygravede huller i jorden ved husets sokkel, tilstedeværelse af rotteekskrementer, lyde fra rotter i boligen og lignende. Den bedste måde at placere en rottefælde vil være at stille den vinkelret ind imod en væg så fælden klapper indad imod væggen, på denne måde er fælden effektiv uanset hvilken side rotten kommer. 

 

I tilfælde hvor rotterne kommer fra en eventuel skade fra kloaksystemet vil en rottefælde ikke have en nyttig effekt, da man her vil være nødsaget til at få udbedret skaden på kloaksystemet for at hindre rotternes frie adgang til boligen. Har man mistanke om en skade på systemet skal man kontakte sin lokale kloakmester og få en gennemgang af mulighederne for at konstatere skadernes omfang. Kloakmesteren har flere muligheder han kan benytte, den bedste vil være en kameraundersøgelse hvor man får belyst tilstanden for hele sin kloak på èn gang. En kameraundersøgelse kan foruden at detekterer aktuelle skader også finide utætte samlinger, slidtage m.m. Hvis kloakmesteren kan se indikationer på at der er tale om et enkeltstående hul på kloakledningen, kan han benytte sig af en røgpatron som kan lede frem til hvor skaden findes.

 

2. Rottegift:
Rottegift må kun benyttes af autoriserede bekæmpelsesfirmaer. Man må aldrig selv eksperimentere med rottegift da det kan få alvorlige konsekvenser da det er yderst farlig både for mennesker og dyr. Rottegift skal altid bruges med omtanke. Når en rotte får rottegift kan der gå op til et døgn før den dør og problemet kan her være hvis rotten f.eks har lagt sig på et utilgængeligt sted under huset, hvorved der kan opstå alvorlige lugtgener som er næsten umulige at komme af.

 

3. Rottespærre:
Rottespærre er en forholdsvis ny måde til at bekæmpe rotters adgang til private kloaksystemer. Rottespærren har den fordel at den placeres i boligens rense- oginspektionsbrønd hvorfra den spærrer for rotterne ude fra det offentlige system. Rottespærren består af en indsats med to bevægelige klapper som kun kan åbne den ene vej så den tillader spildevandet fra boligen at passere, men samtidig spærrer rotternes adgang ind i boligens kloaksystem. En rottespærre er simpel at installere. Kender man placeringen af sin rense- og inspektionsbrønd vil installationen kunne foretages på omkring 15 minutter. (Læs installationsvejledning). Fordelen ved en rottespærre er at man hermed en gang for alle får spærret af fra det offentlige kloaknet og ind til sit private kloaksystem.